Prisistatymas

Išsilavinimas

2007 – 2008  Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultetas. Teisės vientisų studijų programa. Įgytas teisės magistro laipsnis

2005  Vytauto Didžiojo Universitetas/Mičigano Universitetas. Įgytas tarptautinės teisės sertifikatas

2002 – 2005  Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultetas. Įgytas teisės magistro laipsnis. Specializacija: komercinė teisė.

1993 – 1997   Kauno technologijos universitetas. Įgytas verslo administravimo bakalauro laipsnis. Specializacija: Paslaugų vadyba.

Darbo patirtis:

2001 - 2009 m. dirbo Lietuvos organizacijose administracinį darbą, patarėja teisiniais klausimais.

2009 – iki šiol dirba advokato padėjėja advokato Jono Kairevičiaus kontoroje.

Kvalifikacijos kėlimas

Keliant kvalifikaciją per 2009-2010 metus dalyvauta seminaruose:

 “Civilinė atsakomybė: naujausia teismų praktika”.
„Mokestinių ginčų nagrinėjimo praktika PVM srityje“.
„Verslo restruktūrizavimas ekonomikos nuosmukio sąlygomis: praktinė patirtis“.
„Bausmių vykdymo sistemos valdymo teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvoje“.
„Mokestinių ginčų nagrinėjimo praktika PVM srityje“.
„Teismo sprendimų vykdymo problemos ir pažeistų teisių vykdymo procese gynimas“.
„Teritorijų planavimo dokumentų ypatumai“.
„Aktualūs procesinės teisės normų aiškinimo ir taikymo klausimai kasaciniame teisme“.
„Nusikaltimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui: kvalifikavimo problemos ir teismų praktikos tendencijos“.
„Šeimos teisė“.
„Viešųjų pirkimų aktualijos. Dėl ko kyla klausimai?“.
„Mokestinių ginčų nagrinėjimo praktika GPM srityje“.
"Žalos atlyginimas baudžiamajame procese".
„Derybos. Meditacija. Komercinis arbitražas“.
„Tarptautinis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose“.
„Žemės įgijimo ir sandorių sudarymo ypatumai“.
Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apeliacinės instancijos ir kasacinės instancijos teismuose ypatumai“.
„Konkurencijos teisė“
„Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos taikymo klausimai: procesas Europos Žmogaus Teisių Teisme“
„Žmogaus teisių apsauga nacionalinėje teisėje ir Europos Sąjungos teisėje“
„Statybų teisė: sutartys, statybos proceso teisinis reglamentavimas“
„Paveldėjimo teisė“
„Darbo teisė: darbo sutartis ir jos nutraukimas.
„Žmogaus teisių užtikrinimas vykdymo procese“
„Akcinių bendrovių įstatymo taikymo problemos“

Tel. pasiteiravimui: 8 698 10892