Daiktinė teisė

  • Konsultuoju ir ruošiu procesinius dokumentus nuosavybės teisių pažeidimų, nuosavybės įgijimo, bendrosios nuosavybės, atidalijimo iš bendrosios nuosavybės, naudojimosi bendrąja nuosavybe tvarkos, turto patikėjimo, nuomos, turto administravimo klausimais.
  • Atstovauju klientus pirmos instancijos teismuose.
Tel. pasiteiravimui: 8 698 10892