Darbo teisė

 • Konsultuoju:
  - darbuotojų priėmimo į darbą (priimant į darbą būtinų dokumentų, darbo sutarties įforminimo, darbo sutarčių rūšių, darbo sutarties sąlygų ir jų keitimo, išbandymo sudarant darbo sutartį klausimais;
  - darbo ir poilsio laiko klausimais;
  - nušalinimo nuo darbo klausimais;
  - atleidimo iš darbo (įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą, prieš nutraukiant darbo sutartį, kito darbo siūlymo, darbo sutarties nutraukimo apribojimų, pirmenybės teisės būti paliktam dirbti) klausimais
  - darbo apmokėjimo, darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų išieškojimo klausimais
  - išeitinės kompensacijos mokėjimo klausimais
  - darbuotojų drausminės ir materialinės atsakomybės klausimais
  - žalos išieškojimo klausimais. 
 • Ruošiu:
  - įsipareigojimo neatskleisti konfidencialios informacijos sutartis;
  - nekonkuravimo sutartis;
  - visiškos materialinės atsakomybės sutartis
  - darbuotojų pareigines instrukcijas;
  - vidaus darbo tvarkos taisykles;
  - kt. su šia sritimi susijusius dokumentus
 • Atstovauju Klientus pirmos instancijos teismuose.
Tel. pasiteiravimui: 8 698 10892